Skip to main content

Skattefunn

Dersom ditt foretak får støtte til et prosjekt gjennom SkatteFUNN-ordningen, skal revisor medundertegne på skjemaet Fradrag i skatt for forskning og utvikling (RF-1053B). For at vi skal kunne gjøre dette, må vi som et minimum ha tilgang på godkjenningsbrevet fra Norges Forskningsråd og prosjektregnskap med dokumentasjon, samt spesifiserte timelister dersom det kreves refusjons av lønnskostnader. Det beste er om vi starter jobben med et møte, alternativt telefonmøte, hvor vi blir satt inn i prosjektet.