Skip to main content

Bekreftelse av aksjekapital

Dersom et aksjeselskap skal forhøye aksjekapitalen eller kapital skal skytes inn ved nystiftelse, kan vi avgi en bekreftelse overfor Foretaksregisteret, om at kapitalen er gjort opp. Revisor vil være solidarisk ansvarlig for at kapitalen er innbetalt.

Aksjeloven skiller mellom innskudd i penger og tingsinnskudd, herunder motregning i gjeld. I noen tilfeller har aksjonær lånt penger inn til selskapet i en oppstartsfase, og for å styrke balansen i regnskapet, kan det være en god ide å konvertere gjeld til egenkapital. Det innebærer også at det blir vanskeligere å ta penger ut av selskapet.

Noen ønsker kun vår bekreftelse, andre ønsker at vi gjennomfører hele meldingen. Vi kan levere det som dere ønsker!