Skip to main content

Årsregnskap og skattemelding

Vi utarbeider årsregnskapet og skattemeldingen for mange av våre revisjonskunder. Grunnlaget for å utarbeide dette er en avstemt balanse ved utgangen av regnskapsåret.

Vi fyller ut skattemeldingen (RF-1028), samt alle underliggende, pliktige, skjemaer. Vi har gode rutiner på dette, som sikrer en korrekt rapportering. Vår kunnskap sikrer at gunstigste løsning velges, slik at skatt ikke betales tidligere enn den skal, eller at det betales for mye.

Vi utarbeider årsregnskap og noter (offentlig regnskap) som sikrer at alle Regnskapslovens krav oppfylles. I tillegg leverer vi et produkt som fremstår ryddig, oversiktlig og informativt. Årsregnskapet er med å skape et inntrykk av selskapet utad.

Årsregnskap og Skattemelding kan også utarbeides av selskapet selv, eller av regnskapsfører, men vår erfaring er at det generelt lønner seg å la revisor utarbeide dette, da eventuelle feil som avdekkes under revisjonen kan rettes opp umiddelbart. Kontakt oss for tilbud.