Skip to main content

Bedriftsrådgivning

Gode rutiner er viktig. Gjennom vår rolle som revisor har vi verdifull kunnskap, som gjør at vi kan hjelpe dere med å etablere rutiner som reduserer risikoen for feil og forsinkelser. Vi tar gjerne en gjennomgang av selskapets driftsmåte, og kommer med anbefalinger om ting som bør endres.

Vi har også god kompetanse på å sikre seg mot økonomisk utroskap hos ansatte. Dersom du mistenker at det kan foreligge slikt, kan vi gjennomføre målrettede kontroller og anbefale gode tiltak for å redusere fremtidig risiko.