Skip to main content

Trygghet

Vi ønsker å skape et godt miljø. Våre faglige kunnskaper sammen med lang erfaring av revisjon gir trygghet.

Oppfølging

Vi vil gi personlig nærhet og oppfølging på en faglig og korrekt måte.

Frihet

Vi vil skape frihet gjennom at regnskapet til enhver tid overholder lovens krav.

Suksess

Vi vil bidra med rådgivning slik at kundens bedriftsidéer og visjoner kan lykkes.

Vi er et lite revisjonsselskap i vekst, sentralt plassert langs E6 Øst like utenfor Oslo. Som kunde vil du alltid stå i sentrum hos oss, og få en personlig kontakt du kan forholde deg til. Vår målsetning er å ivareta dine interesser på best mulig måte, samt arbeide for at dine visjoner og fremtidsplaner skal lykkes.

Vår hovedvirksomhet er revisjon av årsregnskap, men vi kan også tilby konsulenttjenester innen utarbeidelse av årsoppgjør og ligningsoppgaver, skatt, merverdiavgift, selskapsstiftelse, selskapsavvikling, bistand ved bokettersyn og intern kontroll hos bedrifter.