Skip to main content

Skatt og avgift

Vi anbefaler alle kunder om å ta seg tid til å ta en gjennomgang av relevante problemstillinger knyttet til skatt og avgift. Det vil være vel anvendt tid å ta en gjennomgang med oss, og se på selskapets måte å innrette seg på, både kortsiktig og langsiktig, og vi vil kunne opp aktuelle problemstillinger før de blir et problem. Det er både billigere og mindre tidkrevende å innrette sine rutiner på en god måte, enn å måtte rette opp i gamle feil senere.

Det hender ofte at man kommer i den situasjon at at man blir krevet urettmessig for skatt og avgift. Vi bistår ofte våre kunder i slike situasjoner, og kjenner godt til hvordan man skal gå frem. Det er dessverre slik at man ofte ikke får rett, selv om man har rett. Vi kan hjelpe med å oppnå riktig resultat.