Skip to main content
 

Et lite revisjonsselskap med stor kompetanse og deg i fokus!

Trygghet

Vi ønsker å skape et godt miljø. Våre faglige kunnskaper sammen med lang erfaring av revisjon gir trygghet.

Oppfølging

Vi vil gi personlig nærhet og oppfølging på en faglig og korrekt måte.

Frihet

Vi vil skape frihet gjennom at regnskapet til enhver tid overholder lovens krav.

Suksess

Vi vil bidra med rådgivning slik at kundens bedriftsidéer og visjoner kan lykkes.

Vi er et lite revisjonsselskap i vekst, sentralt plassert langs E6 Øst like utenfor Oslo. Som kunde vil du alltid stå i sentrum hos oss, og få en personlig kontakt du kan forholde deg til. Vår målsetning er å ivareta dine interesser på best mulig måte, samt arbeide for at dine visjoner og fremtidsplaner skal lykkes.

Vår hovedvirksomhet er revisjon av årsregnskap, men vi kan også tilby konsulenttjenester innen utarbeidelse av årsoppgjør og ligningsoppgaver, skatt, merverdiavgift, selskapsstiftelse, selskapavvikling, bistand ved bokettersyn og intern kontroll hos bedrifter.

Årsregnskap og skattemelding

Vi utarbeider årsregnskapet og skattemeldingen for mange av våre revisjonskunder. Grunnlaget for å utarbeide dette er en avstemt balanse ved utgangen av regnskapsåret.
LES MER…

Ordinær revisjon

Ordinær revisjon er hva som ligger til grunn for å kunne avgi “Uavhengig revisors beretning”, revisjonsberetningen, til årsregnskapet og tilhørende dokumentasjon.
LES MER…

Begrenset revisjon

Det finnes alternativer til full revisjon som kanskje passer bedre for ditt selskap, dersom du kommer inn under reglene for frivillig revisjon.
 LES MER…

Bekreftelse av aksjekapital

Dersom et aksjeselskap skal forhøye aksjekapitalen eller kapital skal skytes inn ved nystiftelse, kan vi avgi en bekreftelse overfor Foretaksregisteret.
LES MER…

Attestasjon av alkoholomsetning

Ved innsending av omsetningsoppgave til Næringsetaten, skal revisor bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år.
LES MER…

Skattefunn

Dersom ditt foretak får støtte til et prosjekt gjennom SkatteFUNN-ordningen, skal revisor medundertegne.
LES MER…