Skip to main content

Attestasjon av alkoholomsetning.

Omsetningsoppgave for foretak som har salgs- eller skjenkebevilling

Ved innsending av omsetningsoppgave til Næringsetaten, skal revisor bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år.

I Oslo kommune er kan man velge følgende måter å gjøre dette på:

  • Send omsetningsoppgaven elektronisk til revisor for selskapet, som bekrefter omsetningstallene i Altinn. Dette ser du i meldingsboksen din. Når revisor har bekreftet tallene, blir de sendt til Næringsetaten, og du får beskjed om dette i meldingsboksen din. At du har sendt omsetningsoppgaven til revisor ansees ikke som at du har levert den til Næringsetaten. Hvis revisor har merknader til omsetningstallene, mottar du en melding om at omsetningsoppgaven ligger på Min side, og du må gå dit for å lese merknadene og sende omsetningsoppgaven til Næringsetaten.
  • Vi utsteder en bekreftelse I PDF-format, om antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000, som foretaket/regnskapsfører legger ved innsendt oppgave.