Skip to main content

Attestasjon av alkoholomsetning

Omsetningsoppgave for foretak som har salgs- eller skjenkebevilling

Virksomheter som har bevilling for salg av alkohol må hvert år sende inn en oppgave til Næringsetaten, hvor det opplyses om antall solgte liter med alkoholholdig drikke. Oppgaven skal bekreftes av en revisor, uavhengig av om virksomheten er revisjonspliktig. Revisor skal utføre kontrollen i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag, ISAE 3000.

Vi attesterer omsetningsoppgaver både for kunder som vi allerede reviderer og dem som ellers ikke blir revidert. Etter gjennomført kontroll utsteder vi et dokument hvor vi uttaler oss om at antall liter som virksomheten har oppgitt. Normalt sender vi et digitalt signert PDF-dokument, som legges ved som vedlegg til virksomhetens innsending til kommunen.

I Oslo kommune kan oppgaven også signeres av revisor digitalt. Nærmere informasjon om dette finnes på web-sidene for Oslo kommune: Oslo Kommune – Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Normalt har vi kort behandlingstid på attestasjonene, men dette avhenger av at vi gis tilgang på nødvendig dokumentasjon. For å sikre en rask saksbehandling ønsker vi at dere sender oss følgende dokumenter:

  • En oversikt (summering) over antall kjøpte liter i de forskjellige avgiftsgruppene.
  • Årsoppgaver fra alle leverandører. Oppgaven skal vise både totalt antall liter og totalt fakturert beløp, i hver avgiftsgruppe.
  • Rapport fra kassesystemet som viser akkumulert salg for året, i de forskjellige avgiftsgruppene.
  • Kontospesifisert resultatregnskap for det aktuelle året. Utskriften skal vise fordeling på de forskjellige avgiftsgruppene, både for salg og kjøp.
  • Leverandørreskontro for alle leverandører hvor det er kjøpt alkoholholdig drikke. Rapporten skal vise både åpne og lukkede poster.

Annen dokumentasjon kan også være aktuelt, og vurderes for det enkelte oppdrag.

For forespørsel om attestasjonsoppdrag, kan kontaktskjemaet vårt benyttes, eller det kan sendes e-post til post@revisjonssenteret.no.

Dersom dere ikke er kunde hos oss fra før, må dere første år også fylle ut vårt skjema for kundekontroll. Skjemaet signeres med Bank-ID.