Skip to main content

Begrenset revisjon

Vi ønsker å gjøre deg kjent med at det finnes alternativer til full revisjon som kanskje passer bedre for ditt selskap dersom du kommer inn under reglene for frivillig revisjon.

Revisjon av spesifikke elementer. 
Full revisjon av deler av regnskapet som kanskje kreves av bank, leverandør, Skattefunn, passive aksjeeiere m.v.

Revisjon utføres etter nærmere avtale og begrenser seg til nærmere angitte deler av regnskapet.

Egen bekreftelse/uttalelse utarbeides.
Betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet for de deler av regnskapet som omfattes.

Forenklet revisorkontroll 

Analyser av hele eller deler av regnskapet fordi eksterne aktører ønsker et ekstra kvalitetsstempel fra uavhengig part.
Revisjon utføres etter nærmere avtale og formål.
Egen bekreftelse/uttalelse utarbeides.
Moderat grad av sikkerhet for den avtale kontrollhandling.

Felles for de ovennevnte handlinger er at de gir en lavere grad av sikkerhet ift til full revisjon som skal gi ”betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet” på hele regnskapet, men som likevel tjener det formål de er ment å tjene, herunder også hensyntatt presisjonsnivå.

Som i næringslivet for øvrig vil prising av de tjenester som leveres stå i samsvar med det arbeide som utføres, hvilket innebærer at bekreftelser / uttalelser av mindre deler av regnskapet / med mindre presisjon, også innebærer lavere pris.

Det er likevel grunn til å gjøre vurderinger av om besparelsen i slike tilfeller er stor nok til å velge bort revisjon. Et revidert regnskap vil fortsatt anses som betryggende for regnskapsbrukerne.